Refrakcije u Muzeju Suvremene Umjetnosti

Ovog četvrtka, 28. ožujka, bili smo u Muzeju Suvremene Umjetnosti.

Video zapis.

“Reinterpretacija kultne poeme Stephana Mallarmea “Bacanje kocki neće ukinuti slučaj” artikulirana je začudnim filmskim asocijacijama Vladislava Kneževića i jedinstvenim soničnim pejzažima Alena i Nenada Sinkauza u premijernoj suradnji s francuskom vokalisticom Isabelle Duthoit. Iz teksta u sliku, iz kemijskog procesa fotografije u nestajanju preko zvučne formulacije glasa uz korištenje kompleksnog instrumentarija ostvarujemo intermedijski događaj posvećen jednom od najvažnijih djela rane avangarde.”

Isabelle Duthoit – vokalistica
Alen Sinkauz – bas, pulsar 23
Nenad Sinkauz – električna i midi gitara, live electronics
Vladislav Knežević – koncept i autor video sekvenci

Hrvoje Pelicarić – oblikovanje zvuka
Mario Kalogjera – video edit
Fotografije – Ivor Glavaš
Maja Peterlić – PR
Produkcija: Umjetnička organizacija P137

photos & video by Joža

Leave a Reply