Pad Kartage objavio debi album “Prakti​č​na Uputstva za Rukovanje”

Pad Kartage je sedmeročlani free impro kolektiv u formi one-man benda.

Album “Prakti​č​na Uputstva za Rukovanje” sadrži osam pjesama, od kojih je svaka nastala koristeći sedam nasumično odabranih instrumenata ili izvora zvuka koji su jedan za drugim nadosnimavani bez prethodnog planiranja, pritom zadržavajuči spontanost slobodne improvizacije.

Praktična Uputstva za Rukovanje by Pad Kartage

Leave a Reply