Izašao je novi album Ivane Armanini “Ljubav, Otpor &td

•              autor / author: ivana armanini; don: zagreb grad / city ; femicomix linija / line ; 19. travanj, 2023. / 19th april, 2023

strip album ljubav, otpor &td je kompilacija radova nastalih zadnjih 7 godina & 7 solo mikroizdanja (fmcx, 2017.; plava harmonika, 2018.; mora da je luda, 2018.; nini zine, 2019.; alisa u zemlji vode, 2020.; bots, 2021.; zero zine, 2022.), realiziranih kroz niz poziva, natječaja, izložbi, festivala, radionica i publikacija (albumi, art books, antologije, fanzini, risozini, webzini, concertine, bukleti itd). / the comic album love, resist etc is compilation of works created in the last 7 years & 7 solo microeditions (fmcx, 2017.; blue concertina, 2018.; she must be mad, 2018.; nini zine, 2019.; alice in waterland, 2020.; bots, 2021.; zero zine, 2022.), realized through the plenty of local and international invitations, contests, exhibitions, festivals, murals and publications (albums, art books, anthologies, fanzines, risozines, webzines, concertina books, booklets etc).

 osvrti / reviews (linkovi/ links): bob levin the comics journal, 2023 (eng) / the comics journal, 2020 (hr/eng) ; patricia počanić / zucchato, 2018 (hr/eng) ; svetlana slapšak / bots, 2020 (hr/eng); damir stojnić / lamparna, 2021 (hr) > više / more <

 naruči #loveresistetc @ stripoteka komikaze / order #loveresistetc @ komikaze library

 novi album na turneji / new book on the tour: brtonigla, hr / bari – napulj, it

“komikaze @ toons&tunes! ova međunarodna platforma okuplja autore različitih generacija s posebnim naglaskom na debitante, pružajući prostor onima koji slobodno eksperimentiraju s narativnom formom. njihov alternativni pristup često se prožima kroz različite umjetničke forme poput stripova, grafičkog dizajna, ilustracija, akcija, apstrakcija, eksperimenta i street arta. osim putujuće izložbe xx komikaze, njihovih albuma i webzina 62. koji je upravo izašao, posebno nam je drago najaviti da će osnivačica komikaza, ivana armanini na našem festivalu premijerno izložiti svoj novi strip album “love, resist etc / ljubav, otpor &td”!

ivana armanini – strip autorica i ilustratorica. njezin rad je neodvojiv od aktivizma i društvenog konteksta. završila je  školu za primjenjenu umjetnost i dizajn i akademiju likovnih umjetnosti u zagrebu (mag. art; rektorova nagrada). član je hrvatske zajednice samostalnih umjetnika. imala je 9 samostalnih izložbi i 9 solo strip izdanja (albumi, fanzini, art books, mikroizdanja): pustolovine glorije scott, 2005. (po pričama mime simić); katalog, 2016.; fmcx, 2017.; mangelos vol. 1, (scenarij: marko golub); blue concertina, 2018.; she must be mad, 2018.; nini zine, 2019.;

alice in waterland, 2020.; bots, 2021.; zero zine, 2022. pokreće i vodi komikaze, mrežu za produkciju, promociju i distribuciju autorskog stripa, s posebnim fokusom na ženskim autoricama kroz femicomix liniju, u okviru koje objavljuje preko sto suradničkih izdanja (21 strip antologija komikaze, 61 webzin, niz fanzina i specijalnih izdanja) i izlaže na tristotinjak događanja (izložbe, festivali) lokalno i međunarodno

(hrvatska, srbija, bosna, italija, francuska, švedska, njemačka, švicarska, madarska, austrija, rumunjska, poljska, portugal, portland, new york). komikaze 2020. dobivaju nagradu za alternativni strip na najvećem evropskom strip festivalu u angoulemu, francuska. web: https://ivanaarmanini.net / https://komikaze.hr

ivana armanini –  the comic artist and illustrator. her work and activities can not be divided from activism and social awareness. she graduated from the school of applied art and design and the academy of fine arts in zagreb (mag. art; rector’s award). she is a member of the croatian association of independent artists. she had 9 solo exhibitions and 9 solo comic publications (albums, fanzines, art books, micro-editions): adventures of gloria scott, 2005 (based on stories by mima simić); catalogue, 2016; fmcx, 2017; mangelos vol. 1, 2017 (script: marko golub); blue concertina, 2018; she must be mad, 2018; nini zine, 2019; alice in waterland, 2020; bots, 2021; zero zine, 2022.

in 2002, she launched and runs komikaze, a network for the production, promotion and distribution of author comics, with a special focus on female authors through the femicomix line, within which he publishes over a hundred collaborative issues (21 komikaze comic anthologies, 61 webzines, a number of fanzines and special editions) and exhibits at about three hundred events (exhibitions, festivals) locally and internationally (croatia, serbia, bosnia, italy, france, sweden, germany, switzerland, hungary, austria, romania, poland, portugal, portland, new york). komikaze 2020 receives the award for alternative comics at the largest european comics festival in angouleme, france

REVIEWS / INTERVIEWS: https://ivanaarmanini.net/list-interviews-reviews/

Leave a Reply