Attackova hibridna zajednica – Dugave u veljači

Attackova hibridna zajednica, kreativni program za djecu i mlade, nastavlja s programima u zagrebačkom naselju Dugave u veljači. Dugave će se susreti s novim kreativnim programima, kao što su radionice cirkuskih vještina, street arta i graffita, kazališta sjena i literarne radionice – izrade slikovnice. Program se održava u prostorijama MO Dugave, Ulica Sv. Mateja 93. 

Sudjelovanje na svim programima je besplatno, no broj polaznika/ca je ograničen, uz obaveznu prijavu za svaku radionicu.
 

Program Attackova hibridna zajednica nastao je kao rezultat suradnje AKC – a, s pojedinim članovima/cama zajednice u Dugavama, koji se kroz godine trude oživjeti društvene i kulturne programe u tom naselju. Tako smo u zadnjih par godina (izuzev pandemijskih) realizirali radionice i programe za djecu na otvorenom (prostor u blizini knjižnice Dugave), u prostoru MO Dugave ili u osnovnoj školi u Dugavama. Program sadrži niz kreativnih radionica od izvedbenih umjetnosti, audiovizualnih, novo cirkuskih do multimedijalnih, literarnih i vizualnih. 

Osim radionica, program sadrži i predstave za djecu koje su osmislili umjetnici/e važni za razvoj novocirkuske izvedbene umjetnosti u Hrvatskoj. Programi su namijenjeni djeci osnovnoškolskog uzrasta, ali i mladima u srednjoj školi.

Opći cilj projekta je omogućiti kulturne sadržaje u dijelovima grada koji su do sada isključeni iz trendova realizacije kulturnih dešavanja

Projekt se provodi kroz program Kultura u zajednici u partnerstvu s MO Dugave, Udrugom Cirkorama i Cirk pozor, a financiran je od strane Grada Zagreba – gradskog ureda za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo.

 
Više o programu u siječnju u prilogu i na poveznicama:

Leave a Reply