OPEN CALL 2021 – Format C

Umjetnička organizacija Format C (formatc.hr) poziva na suradnju putem otvorenog poziva na temu sukreiranja online projekata suvremene digitalne umjetnosti, namijenjenog nezavisnim umjetnicima/cama, umjetničkim kolektivima, neformalnim inicijativama te neprofitnim organizacijama u kulturi.

Programi se provode kao umjetničke/kulturne koprodukcije na području RH, sa snažnim naglaskom na decentralizaciji, suradnjama, taktičkom stvaralaštvu i dijeljenju znanja u svrhu ostvarivanja umjetničkih i/ili kulturnih projekata u području suvremene medijske kulture.

 U kontekstu višestrukosti globalne krize u 2021., posebno pozdravljamo mrežne, otvorene i inkluzivne projektne prijedloge koji umjetničkim/kulturnim jezikom potiču kritičke, etičke i (h)aktivističke diskurse orijentirane na učvršćivanje uzajamne solidarnosti i snažno zagovaranje ljudskih prava.

Poveznica na detalje i aplikaciju: formatc.hr/oc-2021
Krajnji rok za prijavu: 30.11.2021.
Rok za realizaciju suradnje: 31.12.2021.
Kontakt za upite: hello@formatc.hr

* * *

Program “Inquiry Inc.[2021]” podržan je financijskim sredstvima Zaklade Kultura nova, Ministarstva kulture i medija RH te Grada Zagreba i Grada Rijeke

Leave a Reply