FAKI 2024 – Helena Grčić, Natalija Pintarić, Marina Brkić, Ivo Miočić, Goran Kovačević, Jelena Maurin, Marijan Josipović, Nikolina Odobašić, Ives Buljan Gladović – radni nalov “Utopija” u Filmskom studiju Medika

Ovog utorka, 28. svibnja, bili smo u Filmskom studiju Medika gdje su nam u sklopu FAKI- festivala Helena Grčić, Natalija Pintarić, Marina Brkić, Ivo Miočić, Goran Kovačević, Jelena Maurin, Marijan Josipović, Nikolina Odobašić i Ives Buljan Gladović predstavili izvedbu radnog naslova “Utopija“