Nacionalna Asocijacija za Umetnost i Kulturu
 
AKTUELNOSTI
KATALOG
DEŠAVANJA
INICIJATIVE
O ASOCIJACIJI
SARADNICI
 


Dom Kulture Prnjavor

Dom Kulture Sivac

Terra

Kulturni Centar Vrbas

Pećinačko Partijsko Savetovanje

Kancelarija za mlade

Mermer i zvuci

Baner Asocijacije možete preuzeti ovde.

 


    Zbornik Asocijacije
odišnji zbornik Asocijacije izlazi svakog Decembra. Zbornik sadrži detaljne prikaze projekata realizovanih tokom navršene kalendarske godine, kao i plan za narednu kalendarsku godinu.
Zbornik predstavlja trajan dokument o delatnostima Asocijacije i njenih članova, što ga, u programu Asocijacije, čini jednim od najvažnijih elemenata za uspostavljanje saradnje sa regionalnim, inostranim i međunarodnim institucijama kulture.
U sledećem zborniku će biti objavljen tekst Statuta Asocijacije u celini, sa dopunama koje su trenutno u procesu izrade.Nauk