Komikaze/Femicomix 001 izdanje: Katalog – Ivana Armanini

  * SCROLL DOWN FOR ENGLISH TRANSLATION Upravo je izašlo specijalno Komikaze/ Femicomix 01 izdanje: Katalog autorice Ivane Armanini Izdavač: Komikaze/ Femicomix 01/ ISBN: 978-953-56133-2-9 / Dvojezično izdanje (eng-hr)/ 132 str / Format: 21×30 / CB, Boja / Kunstdruck 130 gm + 160gm korice s klapnama / Naklada: 500 kom / Izdanje je zbirka kratkih priča Ivane Armanini i brojnih pisaca: Mima Simić, Karl … Continue reading Komikaze/Femicomix 001 izdanje: Katalog – Ivana Armanini